Son Güncelleme Tarihi 08.03.2005
MART 2005-SAYI 37

DÖRDÜNCÜ YILINA GİRERKEN E-AKADEMİ

Elektronik ortamda yayınlanan ve Türkiyenin aylık ilk hakemli dergisi olan E-Akademi, üçüncü yılını tamamlayarak dördüncü yılının ilk sayısını (37. sayı) beğenilerinize sundu. Kısa sayılamayacak bir zaman dilimi olan üç yılın tamamlanması, E-Akademi’nin kalıcılığının ve sürekliliğinin de bir işaretidir.

Üç yıl önce büyük bir azim ve heyecanla, kurucularının gayret ve katkılarıyla kurulan E-Akademi, büyük bir boşluğu doldurdu. Dergimiz bu geçen süre içinde şu başarılara imza attı:

1. E-Akademi, doçentlik ve üniversitelerin kadro atamalarında “hakemli dergi” olarak kabul edildi.

2. Uluslararası kütüphanelerin veri tabanlarında yer almaya başladı.

3. Bütün arama motorlarında kayıtlara alındı.

4. Basılı eser ve kitaplarda atıf yapılmaya başlandı ve uygulamacıların başvuru kaynağı oldu.

5. Benzeri elektronik dergiler için model oluşturdu.

E-Akademi’nin 10., 20. ve 40. yıllarını göreceğimiz günlerin temennisiyle, dergi adına başta Kurucularımız olmak üzere, hakemlerimize, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkürlerimizi bildirir saygılar sunarız.

 

Y.Doç.Dr. Murat ŞEN

E-Akademi Dergisi Editörü