Son Güncelleme Tarihi 09.12.2004

 

ARALIK 2004-SAYI 34

 

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALINDA

İKİNCİ ÖĞRETİM KUŞAĞINDA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞLIYOR

 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Akademik Kurulu 10.10.2003 tarihinde toplanmış ve Anabilim Dalı bünyesindeki mevcut Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2004–2005 Öğretim Yılından itibaren İkinci Öğretim Kuşağında açılmasını kabul etmiş ve bu hususun Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ ne sunulmasına karar vermiştir.
 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanı Sayın Prof.Dr. Güneri Akalın’dan aldığımız bilgiye göre, programın amacı daha çok kamu kesiminde çalışanlara ve maliyeciliği tercih eden meslek mensuplarına yöneliktir. Programdaki derslerin tamamı seçimlik olarak belirlenmiş olup, son yarıyılda sadece zorunlu “Dönem Ödevi” dersi bulunmaktadır. Söz konusu Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu kesiminde çalışanların serbest zamanları düşünülerek gece kuşağında yürütülecektir. Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayan ve “Bilim Uzmanı” unvanını almaya hak kazananların yine bu bölümde doktora programına devam edebilme imkanları bulunmaktadır. Adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlemiş olduğu alanlardan birinden lisans diplomasına sahip olması ve giriş sınavlarında (yabancı dil ve bilim sınavlarında) başarılı olması gerekmektedir. (Daha geniş bilgi için bkz. www.maliye.hacettepe.edu.tr, İrtibat için: aby@hacettepe.edu.tr), Tlf: 0 / 312 / 297 86 75 – 76). Aşağıda Tezsiz Yüksek Lisans Programının Ders Programı Bulunmaktadır. İlgilenenlere duyurulur.

 

Yrd.Doç.Dr.Gökhan Kürşat Yerlikkaya

MALİYE ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

I. Dönem

T

P

K

 

II. Dönem

T

P

K

 

MAB 625 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme

3

0

3

S

MAB 610 İktisadi Doktrinler

3

0

3

S

MAB 627 Kamu Harcamaları Analizi

3

0

3

S

MAB 618 Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku

3

0

3

S

MAB 629 Vergi Usul ve İcra Hukuku

3

0

3

S

MAB 622 Kamu Gelirleri Analizi

3

0

3

S

MAB 633 Mikro İktisadi Analiz

3

0

3

S

MAB 624 Mali Müşavirlik Kurumu ve Uygulamaları

3

0

3

S

MAB 637 Kurumsal İktisat

3

0

3

S

MAB 634 Makro İktisadi Analiz

3

0

3

S

MAB 641 Sosyal Güvenlik Ekonomisi

3

0

3

S

MAB 636 Bütçe Sistemleri ve Politikaları

3

0

3

S

III. Dönem

T

P

K

 

IV. Dönem

T

P

K

 

MAB 619 Uluslararası Mali Kurumlar ve İktisadi Entegrasyonlar

3

0

3

S

MAB 614 Avrupa Birliği’nde Mali Yardımlar

3

0

3

S

MAB 621 Avrupa Birliği’nde Vergileme

3

0

3

S

MAB 626 Regülasyon Ekonomisi

3

0

3

S

MAB 631 Vergi Uygulamaları I

3

0

3

S

MAB 628 Refah Devleti Ekonomisi

3

0

3

S

MAB 635 Piyasa Ekonomisi ve Devlet

3

0

3

S

MAB 630 Dönem Projesi

3

0

0

Z

MAB 639 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat

3

0

3

S

MAB 632 Vergi Uygulamaları II

3

0

3

S