Son Güncelleme Tarihi 02.06.2004
HAZÝRAN 2004-SAYI 28

 

     EDİTÖRDEN KİTAP TANITIMI

 

     Bu sayıda zaman zaman yaptığımız gibi yine bir kitap tanıtımı yapacağız. Kitabın yazarı Yeditepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat Erdoğan. Kitabın adı “TMS-04, SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER”. Bu kitap Nisan 2004’te Kazancı Yayınlarından çıkmış bulunmaktadır.

 

Tüm dünyada uygulanarak bir benzerlik taşımaya başlayan muhasebe biliminin temel kavramları, diğer bir deyişle Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (Generally Accepted Accounting Principles), ülkemizde tespit edilen Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) çerçevesinde TMS-04, Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler standardı açısından Gelir Prensibi (Revenue Principle) ve Denklik Prensibi (Matching Principle) olmak üzere iki önemli farklılık içermektedir. Gelir Prensibi, Gelirin Oluşumuna ve Denklik Prensibi ise Gelirin Maliyetine yöneliktir. Bu kitap Gelir Prensibi  ve Denklik Prensibinden hareketle aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır.

 

GELİRİN OLUŞUMU

GELİRİN MALİYETİ

GELİRİN RAPORLANMASI

GELİRİN DENETİMİ

 

Bu kitapta gelire yönelik muhasebe bilgi sisteminin işleyişi örnek olaylar çevresinde diğer ilgili Türkiye Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde incelenmiştir. Kitap ile ilgili İÇİNDEKİLER ve DİZİN bölümleri ve online sipariş bilgileri www.tms04.8k.com internet sitesinden temin edilebilir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM: GELİRİN OLUŞUMU ve İKİNCİ BÖLÜM: GELİRİN MALİYETİ bahislerinde Türk Muhasebe Sisteminde gelirlere yönelik tüm muhasebe olaylarını için verilen örneklerin çözümünde yazar tarafından hazırlanıp kullanım klavuzu ile Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz kullanıma sunulan MİP adlı bilgisayar programı kullanılmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELİRİN RAPORLANMASI bahsinde Türk Muhasebe Sisteminde satışlar ve diğer olağan gelirlere yönelik tüm muhasebe olaylarını özetleyen raporlara yer verilmiştir. Bu raporların hazırlanmasında www.tms04.8k.com internet sitesinden indirilebilecek ve MİP verilerini işleyebilen Türkçe ve İngilizce excel tablolarının  kullanılması da mümkündür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GELİRİN DENETİMİ bahsinde ise, Türk Muhasebe Sisteminde gelirlere yönelik tüm muhasebe olaylarının kaydında kullanılan Tekdüzen Muhasebe Sisteminde bulunan hesapların denetime yönelik Çalışma Kağıtları verilmiştir.

 

EK-2 HESAPLARIN BÖLÜMLENMESİ, Türk Muhasebe Sisteminde gelirlere yönelik kullanılan hesaplar için tüm söktörlere adapte edilebilecek model bir bölümlenme içermektedir. Bu bölümlenme esas alınarak hazırlanmış kitap bölümlerinde verilen örnek olaylar aracılığı ile tüm bölümlerle bütünleşme sağlanmıştır.

 

EK-5: KAYIT KALIPLARI,  meslektaşların bu kayıt kalıplarını kullanak yapacakları işlemler ile Hata Riski; beraberinde denetimde iç kontrol sistemi açısından Kontrol Riski, bağımsız denetim açısından ise Ortaya Çıkarma Riski en aza indirgenmesini hedeflemektedir.

 

Kitabın Temin Adresi:

KAZANCI KİTAP TİCARET A.Ş.

www.kazancikitap.com  tel:0212 4584303 faks:0212 4584274

 

                                                                                                                                 EDİTÖR

                                                                                                             Yrd.Doç.Dr. G. Kürşat Yerlikaya