Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Karar Çevirisi" kategorisinde
2 sayfada Toplam 10 yazi bulundu.

Karar Çevirisi / Judgement's Translation / Urteilsübersetzung / Traduction du Jugement
  BGH 21.9.2000-I ZB 35/98-SWISS ARMY Kararı

Genelde bir devlet kuruluşunun simgeleyen bir işaret olarak kullanılan (burada SWISS ARMY) kelime dizisi de soyut marka yeterliliğine sahip olabilir.

SWISS ARMY kelimesinin tescilinin isviçre asıllı moda saat kordonu için MarK § 8 parg. 2 nr.1 ve 2’ye göre mutlak koruma engeline aykırı olup olmadığı sorunu söz konusudur.

Olay:
Başvuru sahibi, İsviçre Konfederasyonu olup 2 Ekim 1990 tarihinde sunulan müracaatla SWISS ARMY kelime dizisinin İsviçre asıllı kol saati kordonu için tescilini talep etmiştir.

Alman Patent Bürosu iki kararda ki, birinde ayırdetme gücünün yokluğu, diğerinde ise ilk kontrolde serbest bırakılması gereken bir işaretin de varlığı dolayısıyla başvuruyu reddetmiştir.

Buna karşı yapılan itiraz sonuçsuz kalmıştır (BpatG GRUR 1999, 58).

İtiraz kabul edilmiştir.

Yazan : Tekin MEMİŞ
Bu yazı dergimizin 5. sayisinda (TEMMUZ 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2595 kez okunmustur.

  Hamm Yüksek Eyalet Mahkemisinin İhtiyati Tedbir Yoluyla Alan İsmi Kullanımının Terk Edilmesine İlişkin 31.05.2001 Tarihli Kararı Ve Değerlendirmesi

Bir alan ismi kaydının değiştirilmesinin talep edildiği ihtiyati tedbir prosedüründe, sonuçta kaydın kesin olarak terk edilmesi talebi söz konusu olduğundan, böyle bir talep ivedi prosedür yolunda ileri sürülemez. Çünkü bu suretle, basit koruma prosedürünün görevi olmayan, asıl talebin tam olarak yerine getirilmesiyle birleşmiş olurdu. Vakıanın ortaya konulmasından ZPO § 543 gereğince sarfınazar edilmiştir. Kararın Gerekçeleri Davalının istinaf talebi münhasıran, www. ..... alan ismi hususunda, davacının tescil eden ve bay....’nın idareci olarak kaydedilmesine, .... karşısında muvafakat etmeye, yerel mahkeme (asliye mahkemesi) tarafından kendisine hak verilmiş olup olmadığı konusunda, yerindedir. Çünkü, ivedilik ve böylece ZPO §§ 935, 940 anlamında tasarruf (tedbir) sebebi eksik ve bununla esas konunun caiz olmayan bir şekilde öncelik kazanması söz konusu olduğu kadarıyla, istenen ihtiyati tedbir kararı verilmemeli idi. Olayda bir rekabet hukuku ihtilafı mevcut değildir, öyle ki, Daire’nin müstakar içtihadına göre UWG § 25’te aciliyet karinesi yoktur. Davacının, diğer tasarruf prosedürlerinde olduğu gibi, talebinin kabulünün aciliyetini açıkça ortaya koyması ve inandırıcı bir şekilde ispat etmesi gerekirdi. Bu husus eksiktir.

Yazan : Seyithan DELİDUMAN
Bu yazı dergimizin 3. sayisinda (MAYIS 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1764 kez okunmustur.

  Alman Federal Mahkemesinin (Bgh) Tahkime İlişkin 15.7.1999 Tarihli- Iıı 2b 21/98 Sayılı Kararı

Dava Konusu: a. ZPO’nun 1062/I, 2 ve 4. bentleri çerçevesinde, Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG) tarafından verilen kararlara karşı, Federal Mahkemede (BGH) itiraz yoluna gidilebileceği belirtilen hallerde, esas olarak hukukî hükmün verilmesi için gerekli olan maddî delil ve tespitlerin belirtilmesi zorunludur. b. Hukukî itirazın yapılacağı makam olan Federal Mahkemenin denetim yetkisi, yeni tahkim yargılaması düzenlemesine göre belirlenecektir. c. Sözlü duruşmanın lüzumuna, yeni tahkim yargılaması düzenlemesine göre karar verilecektir.

Yazan : Yavuz KAPLAN
Bu yazı dergimizin 3. sayisinda (MAYIS 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2565 kez okunmustur.

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi - Yürütmenin Durdurulması Kararı

YÖK kararının alınması tarihinden önce Fakülteye girmiş olan öğrencilere söz konusu karar uygulanmaz. Bu öğrencilerin öğretmenlik formasyonu almaları hukukun gereğidir (Editör Özeti).

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 2. sayisinda (NİSAN 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2796 kez okunmustur.

  E-Posta Yoluyla Reklam, Berlin Eyalet Mahkemesinin 10.08.2000 Tarihli, 16 O 421/00 Sayılı Kararının Çevirisi

Davacı web sayfası düzenleyicisidir. O, (...) adlı internet servis sağlayıcısında (...) adresiyle özel bir internet bağlantısına ve (...) adı altında (...) adlı internet servis sağlayıcısında ticari amaçla kullanılan bir internet bağlantısına sahiptir.

Yazan : Murat DOĞAN
Bu yazı dergimizin 1. sayisinda (MART 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2090 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı