Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Kitap Ä°ncelemesi" kategorisinde
2 sayfada Toplam 7 yazi bulundu.

Kitap İncelemesi / Book Review / Buchbesprechungen / Rezension
  Yap - İşlet - Devret Modeli, Hukuki Mahiyet ve Değerlendirme

Artan yatırım ihtiyacının sadece kamu kaynaklarıyla finansmanının imkansız olması, yeni finansman yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Yap-İşlet-Devret Modeli bu yöntemlerin başında gelmektedir.

Yap-İşlet-Devret Modeli, kamu hizmetlerinin kurulması ve işletilmesi yönünde yapılmış projelerin hayata geçirilmesinde, devletin iç finansman kaynaklarının yetersiz ve kredi limitlerinin sınırlı kalması sonucu ortaya çıkmıştır.

Yap-İşlet-Devret Modeli, bir alt yapı ya da bayındırlık işinin özel sektör tarafından masrafları karşılanmak suretiyle kurulması ya da kurulu bir hizmetin belli bir süre işletilmesi için yatırılmış sermayenin amortismanı ve belli orandaki karı gerçekleştirildikten sonra, tesisin bedelsiz olarak ilk sahibi kamu idaresi ya da kurumuna devir ve teslimi prosedürünü içermektedir.

Model ile ilgili yasal düzenlemelerin kaynağı Anayasadır. Anayasanın 155. maddesinde, kamu imtiyazları ile ilgili idari sözleşmelerin yapılmasındaki sözleşme metinlerinin önce Danıştay’ın ön incelemesine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yazan : Nihat EDİZDOĞAN
Bu yazı dergimizin 6. sayisinda (AĞUSTOS 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3787 kez okunmustur.

  Dr. Sururi Aktaş'ın 'Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi' Kitabının Kritiği

Liberte yayınlarından çıkan Dr. Sururi Aktaş’ın bu çalışmasında F.A. v. Hayek’in hukuk ve adalet teorisi incelenmiştir. Konular, hukuk felsefesi ve politika biliminin teknikleri açısından ele alınmıştır. Üç bölüm halinde tasarlanan bu çalışmanın liberal hukuk ve adalet teorilerine katkı yapacağını umuyoruz. Birinci bölümde filozofun metodolojik yaklaşımı incelenmiştir. İkinci bölümde hukuk teorisine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise filozofun adalet teorisine yer verilmiş, konu diğer adalet teorileri açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Yazan : Metin UÇAR
Bu yazı dergimizin 1. sayisinda (MART 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4335 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı