Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Mahkeme Kararı" kategorisinde
4 sayfada Toplam 16 yazi bulundu.

Mahkeme Kararı / Judgement / Rechtsprechung / Jugement
  Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi'nin 29.11.2000 tarih Esas 2000/4851 ve 2000/8874 nolu Kararı

ÖZET:
Sanığın, komşuları adına bankadan gelen hesap bildirim cetvellerini ele geçirerek, bu belgelerdeki bilgilerden yararlanıp, evinde bulunan encodem cihazı ile kendisine ait kredi kartının manyetik şeridini yeniden kodlamak suretiyle ve internet yoluyla yurt dışındaki şirketlerden mal siparişinde bulunduğu ileri sürüldüğüne göre, öncelikle bu islerde bilgi ve uzmanlığı bulunan üç kişilik bilirkişi kurulu oluşturularak, TCK.nun 525/a-b maddesinde gösterilen durumlardan bir veya birkaçının bulunup bulunmadığı, kesin olarak belirlenmeli ve sonucuca göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerektiği gözetilmelidir.

(765 s. TCK. m. 61, 71, 504/3, 522, 525/a-b)

Dolandırıcılıktan sanık Çağatay hakkında yapılan duruşma sonunda mahkumiyetine dair (İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 28.10.1998 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi yerel C. Savcısı ile durüma1i olarak sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 10.6.2000 tarihli tebliğname ile 16.6.2000 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde sanık ile müdafiininduruşma gününden usulen haberdar edildikleri halde duruşmaya gelmedikleri ve bir mazeret de bildirmedikleri anlaşı1dığından duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda okunarak gereği düşünüldü:

Yazan : Anonim
Bu yazı dergimizin 7. sayisinda (EYLÜL 2002) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2456 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı