Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  ÇEKE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE YETKİLİ MAHKEME

İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için, mahkeme kararı ile, borçlunun malvarlığına geçici olarak el konulmasıdır . İhtiyati haciz, genel olarak takip hukuku içerisinde para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki korumadır.
Alacaklı, borçlusunun borcunu zamanında ödeyeceğinden emin değilse, ilk önce borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurur, ondan sonra davasını açar veya ilamsız icra takibini yapar. Alacaklı açtığı davayı kazanır veya yaptığı ilamsız icra takibi kesinleşirse artık borçlunun mallarını haczettireceğim diye uğraşmaz. Daha önce (dava veya takipten önce) ihtiyaten haczedilmiş olan mallar icra dairesince satılır ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir.

Yazan : Seyithan DELİDUMAN
Bu yazı dergimizin 83. sayisinda (OCAK 2009) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4822 kez okunmustur.

  Petrolden Kaynaklanan Kirlenme Zararlarının Tazmininde Yeni Dönem: STOPIA ve TOPIA

2006 yılında, petrol tankerlerinin sebep olduğu kirlenme zararlarının tazmini konusunda, dünyada yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemin kuralları, STOPIA ve TOPIA isimli iki sözleşmede yer almaktadır. Bunlar, tanker malikleri arasındaki gönüllülük esasına dayalı olan sözleşmelerdir. Dünya gemicilik ve petrol endüstrileri arasındaki birkaç yıllık çekişmenin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Son tahlilde, kirlenme mağdurlarının daha iyi tazmin edilmesine, bunun faturasını da bu iki endüstri arasında eşit olarak paylaştırmaya hizmet etmeleri planlanmıştır.
Aşağıda, kısa bir tarihçeden sonra, dünyada ve ülkemizde halen geçerli olan CLC 92 ve FC 92 rejimini ana hatları ile açıklayacağız. Ardından, yeni dönemi hazırlayan süreci ele alacağız. Burada gemicilik ve petrol endüstrileri tarafından ileri sürülen tezleri inceleyeceğiz. Bundan sonra, yeni dönemin kurallarını açıklayacağız. Son olarak, konuyla ilgili kendi değerlendirmemizi yapacağız.

Yazan : Serdar ACAR
Bu yazı dergimizin 83. sayisinda (OCAK 2009) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4180 kez okunmustur.

  KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME VE BİLGİ TOPLUMU EKSENİNDE:EĞİTİM YÖNETİMİ TEORİLERİ

Kültürel Küreselleşme konusunda ardı arkası kesilmeyen tartışmalar ekseninde kavrama karşı olanlar ve kavramı destekleyenler kendi tezlerini desteklemek için sınırsız bağlantılar kurarak büyüleyici fikirler üretmişlerdir. Günceli sorgulayan sorulardan birisi de neyin gerçekte en yeni olduğu olgusudur. Sürekli değişim olgusunu sınırlayan mekanizmalar nelerdir? Her şeyden önce, küreselleşme sürecinin ağsal bağlantılarının ve sınırlarının ayrımını ortaya koyabilmek için yeni kavramsal analiz yöntemlerine ihtiyacımız olduğudur. Küresel-yerel eksenindeki çalışmalarda en önemli ve en yaygın kavram eğitim yönetimi teorileridir.

Yazan : Abdullah URAL
Bu yazı dergimizin 82. sayisinda (ARALIK 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 7206 kez okunmustur.

  MARKA VE HAKSIZ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN ADWORDS REKLAMLAR

Bilindiği gibi reklam, bir ürün ya da görüşün iletişim araçları ile kişisel olmayan bir biçimde kitlelere aktarılmasıdır . Bir başka tanımı ile duyuruculuk ve ikna etme özellikleri ile malın veya hizmetin içeriğini ve özelliklerini, üretim biçimini, kullanıldığı yer ve fiyatı konularında bilgi vererek insan davranışlarını belli bir yönde etkilemek amacıyla kullanılan kitle iletişim teknikleridir .
Reklamda önemli olan hedef kitledir. İnternette reklamın hedef kitleye ulaşması için bir çok imkan bulunmaktadır. Bunlardan biri, cins ve meslek isimlerinin reklamlarda kullanılmasıdır. İnternet arama motorları, bir hizmet ya da ürün arayan kimseyi, meslek ya da cins isimlerinin bulunduğu siteye yöneltmektedir.
İnternet arama motorlarının en tanınmışı ve en çok kullanılanı olan “Google”, ilk zamanlar internette cins ve meslek isimlerinin reklamlarda kullanılabilmesine imkan sağlarken daha sonra rakip firmalara ait marka, ticaret unvanı ya da başkalarına ait isimlerin de reklamlarda kullanılabilmesine imkan sağlamıştır. Google’ın bu reklam uygulaması, “adwords” reklam uygulaması olarak adlandırılmaktadır.
Bu reklam türü, kullanılmaya başlandığından beri ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Bu tartışmalar, internette özgürlük söylemlerinden marka ve haksız rekabet hukukunun sınırlarına kadar geniş bir çerçevede cereyan etmektedir. İnternette özgürlük tartışmalarının internetle tanışılan 1995’li yıllarda yapılmış olması ve internetin hukuk alanının dışında olmadığı genel kanaatine ulaşılması nedeniyle bu açıdan konu ele alınmayacaktır. Bu tartışma, hukukçular nezdinde çoktan yapılmış ve sonuçlanmış bir tartışma olarak değerlendirilmektedir .
İncelemelerimizde öncelikle “adwords” reklam uygulaması bütün yönleri ile özellikle teknik ayrıntılarıyla ele alınacak ve bilhassa örnekler ile ortaya konulacaktır. Daha sonra “adwords” reklam uygulamasının marka, karşılaştırmalı reklam ve haksız rekabet hukuku açısından değerlendirmeye tabi tutulacak, nihayetinde kanaatimiz ve ulaştığımız sonuçlar açıklanacaktır.

Yazan : Tekin Memiş/Savaş Bozbel
Bu yazı dergimizin 81. sayisinda (KASIM 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 10149 kez okunmustur.

  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SEÇİM VE PARTİ SİSTEMİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

Bazı siyaset bilimcilerin, Amerikan Başkanlık Sisteminin, seçim ve parti yapıları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözümleme aletinin bulunmaması ve olgunluğun yokluğu nedeniyle uzun ömürlü olmayacağı gözlemi günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. Sistemin gösterdiği devamlılık ve esneklik karşısında gözlemcilerin büyük çoğunluğu sistem lehine görüşlerini değiştirmiştir. Amerikalıların küçük bir tarımsal toplum için hazırlanmış siyasal sistemlerini, daha sonra zaman içinde değişmelerle bugünkü ileri yapılı büyük toplumun gereksinmelerine cevap verecek biçime nasıl dönüştürebildikleri bu çalışmada irdelenecektir.

Yazan : Abdullah URAL
Bu yazı dergimizin 81. sayisinda (KASIM 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3121 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı