Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

İşyeri sendika temsilcisi olarak çalışan davacının yazılı muvafakati alınmadan Müze ve Örenyeri gelirlerinin tahsiline başlanması ve personel ihtiyacı nedeniyle işyeri değiştirilmiş olup 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 4773 sayılı yasayla değişik 30. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, sendika temsilcisinin yazılı muvafakati alınmadan işyerinin değiştirilmesi mümkün olmadığından ve davacının işyeri değişikliğinin gerekçesi geçerli bir sebep içermediğinden davanın kabulü yönüne gidilecektir.

Yazan : Sabahattin YÜREKLİ
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2610 kez okunmustur.

  TEKERRÜR ÇEŞİTLERİ-TCK SİSTEMİ

Bir suçun niteliği ve işleniş tarzı nasıl olursa olsun, suçlunun ve mağdurun da içerisinde bulunduğu toplumu derinden etkiler, vicdanlarda onarılması güç yaralar açar.
Suçu doğuran ve ortaya çıkmasını sağlayan etkenler arasında toplumsal koşullar ve suçlunun içinde bulunduğu psişik hal son derece önemlidir. Bu sebeple birden fazla suç işleyenler ile ilk defa suç işleyenleri cezalandırma bakımından eşit tutmak yerinde değildir. Suça ve suçluluğa karşı mücadelede toplumun gerek kendisini tehlike halinden korumaya çalışması, gerekse suçlunun ıslah olarak yeniden topluma katılımı ancak birden fazla suç işleyenler yönünden farklı uygulamalara gitmekle sağlanabilir. Çünkü, ilk defa suç işleyen bir kimseye verilen cezadan beklenen amacın gerçekleşmediği aynı failin ikinci suçu işlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Failin suç işleme konusundaki ısrar ve kararlılığı ile ahlaki düşüklüğünü gösteren bu durumda toplum çeşitli dönemlerde çeşitli nedenlerle gittikçe artan bir ihtiyaçla daha şiddetli çarelere başvurmak zorunda kalmıştır. İlk defa suç işleyenlerden farklı olarak birden fazla suç işleyenleri vazgeçirmek veya ıslahına yardımcı olmak amacıyla cezalandırma da yeni bir sistem düşünülmüş ve tekerrür halinde cezanın artırılması kabul edilmiştir

Yazan : Yusuf YAŞAR
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2853 kez okunmustur.

  TARİHSEL PERSPEKTİF IŞIĞINDA YENİ TOPRAK HUKUKU DÜZENLEMELERİNE GÖRE TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI

Tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına ilişkin tanımlamalarda son zamanlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Tanımlamalarda yapılan değişiklikler doğal olarak tarım arazilerinin hukuki durumunu ve kullanma koşullarını etkilemektedir.
Bu değişiklikler ile bir yandan önceki mevzuatta bulunan bazı kavram ve kurumlar varlığını devam ettirirken diğer yandan toprak koruma ve kullanma verileri, toprak koruma kurulu gibi yenilikler getirilmiştir. Çalışmamızda bu yeniliklerden bazılarına özellikle tarım topraklarının sınıflandırılması ve buna bağlı olarak tarımsal amaç dışında kullanılmaları konularına değinilmiştir

Yazan : Hasan AYRANCI
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1695 kez okunmustur.

  YARGITAY UYGULAMASI IŞIĞINDA MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNDE TARAFLARIN SIFATI, İŞGAL ETTİKLERİ MAKAM, DİĞER SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLAR

Kişilik hakkının hukuka aykırı tecavüzlere karşı korunması gerekmektedir. Bu korumaya ilişkin düzenlemelerden olan Türk Borçlar Kanunun 49. maddesine göre, kişilik hakkının hukuka aykırı şekilde ihlalinin manevi zarar doğurması halinde bu zarar tazmin edilir .
Kişilik hakkının ihlalinden doğan zarar bir manevi zarardır. Bu zararın tazmini gerekmektedir. Manevi zarar, “bir kişinin, parayla ölçülemeyen şahısvarlığındaki iradesi dışında oluşan eksilmeyi ifade etmektedir” .
Sözü geçen düzenlemeye göre zararın tazmini bir miktar para ödenmesi şeklinde olabilir. Manevi zararın para ile giderilmesi yolu bu zarar türünün niteliği itibariyle uzun süre yadsınmıştır. Ancak, liberal ekonomik anlayışın yaygınlaşmasıyla manevi tazminat olarak bir miktar paraya hükmedilmesi daha anlaşılır ve uygulanır hale gelmiştir.

Yazan : Hasan AYRANCI
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2436 kez okunmustur.

  The Emerging Discipline of Project Management: Basic Terminology, Concepts and Problems

Projeler, önceden kararlaştırılmış bir takvim ve bütçe çerçevesinde belli bir amaç ya da bir kurumsal veya işletme ihtiyacına yönelik olarak yürütülen eylemler bütünü ve sürecidir. Batıda işletme ve akademik çevrelerde giderek artan bir ilgi sahası olan proje yönetimi de bir projeyi mümkün olan en iyi sonuçlara ve nihai olarak başarıya ulaştırma amacına dönük olarak bütün yönetim araçları, teknikleri ve bilgisini içine alan bir yönetim dalıdır. Ancak, sayısız proje deneyimleri göstermiştir ki, proje yöneticileri ve ekipleri yürüttükleri projelerde, sıklıkla, beklenmeyen ve önceden hesaplanmayan sonuç ve problemlerle karşılaşmaktadır. Birçok proje, maalesef, kalite, performans, zaman ve bütçe hedeflerini yakalamada başarısız olmaktadır. Bu sorun son zamanlarda proje yönetimi üzerindeki akademik çalışmaların da temel ilgi odağını teşkil etmiştir. Bu makale, bu noktadan hareketle, proje yönetiminin kısa bir tarihçesi ile bu disiplindeki temel kavram, terimler ve problemler hakkında (özellikle Türkiye’deki işletme ve akademik çevrelere) kısa bir özet sunmayı amaçlamaktadır.Yazan : Ahmet ÖZTÜRK
Bu yazı dergimizin 50. sayisinda (NİSAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5118 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı