Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  NATIONALISM AND MODERNITY; MODERNISATION OF THE STATE AND THE SYSTEM OF STATES

Bu makale milliyetçilik ve ilgili iki diğer gelişme olan devletin ve devletler sisteminin modernleşmesi gibi bazı en önemli süreçlerinin ve kavramlarının tarihsel analizini yaparak kısmi olarak modernitenin zaman ve mekandaki yerini bulmaya çalışmaktadır. Böylece, önemli parçalarına odaklanmak metoduyla modernitenin Türkiye’de sosyal bilimlerde daha iyi anlaşılmasına katkıyı amaçlamaktadır (doğal olarak, tamamlayıcı çalışmalara ihtiyaç vardır ve bunlar yayına hazırlanmaktadır). Makale, milliyetçiliğin, devletin ve devletler sisteminin modernleşmesinin modernitenin önemli parçaları haline geldiğini ve her ulus-devletin veya uluslararası grubun modernite seviyesine karar verirken izlenmesine değer oldukları sonucuna varmaktadır.

Yazan : Cengiz DİNÇ
Bu yazı dergimizin 55. sayisinda (EYLÜL 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 6460 kez okunmustur.

  TELEKOMÜNİKASYON DÜZENLEMELERİNİN HUKUKİ İLKELERİ VE EĞİLİMLER

Telekomünikasyon düzenlemelerinde söz konusu olan hukuki ilkelerin ve eğilimlerin inceleneceği bu çalışmada Avrupa Birliği düzenlemeleri, teknolojide yaşanan gelişmeler ve düzenlemeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hukuki ilkeler üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte sadece mevcut düzenlemeler açısından değil, geleceğe yönelik olarak da önemli eğilimler ve bu konulardaki düzenlemelerin esaslarına da temas edilmeye çalışılacaktır.

Çalışmada Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve çıkarılan direktifler yanında özellikle sektörde son derece ileri bir gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin düzenlemeleri de dikkate alınacaktır.

Yazan : Tekin MEMİŞ
Bu yazı dergimizin 54. sayisinda (AĞUSTOS 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2329 kez okunmustur.

  SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREĞİ VE REFORM PAKETİ

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısı ve işleyişine ilişkin sorunlar bu alanda reform ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılanma noktasına getiren bu sorunlar; mevcut sistemin mali dengesinin bozulması, iktisadi hayatta ortaya çıkan liberal eğilimler, nüfus yapısında ortaya çıkan değişimler ve sisteme yapılan politik müdahaleler noktalarında yoğunlaşmaktadır. Bu sorunları gidermek üzere finansal, kurumsal ve kapsam açısından önemli düzenlemeler sosyal güvenlik reformunda yer almaktadır.

Yazan : Mehmet Zeki AK / Şükrü CİCİOĞLU
Bu yazı dergimizin 54. sayisinda (AĞUSTOS 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4999 kez okunmustur.

  FRANSA’DA YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİM TEMİNATI

Fransa’nın adli yapısına ve hukuk devleti olma yolunda atmış olduğu adımlara baktığımızda; Türkiye’ye çok benzediğini görmekteyiz. Özellikle, anayasasını değiştirme süreci ve zaman zaman ihtilallerin yaşanması hiçte yabancı olduğumuz konular değildir. Bununla beraber Fransa’dan gerek adli teşkilat açısından gerek yönetim biçimi açısından ayrıldığımız çok noktalar da vardır.
Bu çalışmamızda Fransa’nın yargı bağımsızlığını inceleyeceğiz. İncelerken öncelikle yargı bağımsızlığının ne anlama geldiği, yargı üzerinde hangi kurumların etkili olabileceği üzerinde duracağız. Bu konuyu açıklarken zaman zaman Fransa’daki yargı bağımsızlığı ile Ülkemizdeki yargı bağımsızlığını karşılaştırmaya çalışacağız. Ayrıca Fransa da yargı teşkilatını da ele alacağız.

Yazan : Cemil ÇELİK-Yunus YILMAZ
Bu yazı dergimizin 53. sayisinda (TEMMUZ 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 7451 kez okunmustur.

  KAMU AÇIĞI VE DIŞ AÇIKLARIN GELİŞİMİ: 1980–2004 DÖNEM ANALİZİ

Bu çalışma, 1980 yapısal değişim ve reform programından 2004 yılına kadar geçen dönem itibariyle Türkiye de uygulanan genel ekonomi politikası çerçevesinde, kamu açığı ile dış açıklarda meydana gelen gelişmeleri incelemektedir. Türkiye’nin 1994 ve 2001 yıllarında ekonomik krize girmesinde rol oynayan, iç ve dış denge koşulları perspektifinden bakıldığında, kamu açıkları ile cari açıkların, özellikle sermaye hareketlerinin 1989’da serbestleştirilmesinin ardından sürekli olarak arttığı görülmektedir. Bu artışta dönem itibariyle uygulanan yüksek faiz ve düşük kur politikası birincil katkı unsuru olarak ortaya çıkmaktadır.

Yazan : Sabri AZGÜN
Bu yazı dergimizin 53. sayisinda (TEMMUZ 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5132 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı