Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  POSMODERNİZMİN İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME

Rönesans ve reform hareketleri ile başlayan aydınlanma düşüncesi, sanayi devrimi ile birlikte kendi toplumsal projesini hayata geçirmiştir. Toplum, kendisini oluşturan bütün kurumlarıyla birlikte modernizmin eşitlik, özgürlük, ilerleme ve aydınlanma ideallerini gerçekleştirmeye yönelmiştir. Modernizmin, toplumsal alanda savaşlar ve çevre felaketleri, bireysel alanda da yabancılaşma ve varoluş sıkıntısı gibi olumsuz sonuçları, modern dönemin büyük hedeflerine duyulan inancı zayıflatmıştır. Son otuz yılda ise bu şüpheler, köklü eleştirilere dönüşerek, postmodernizm olarak ifade edilen bir söylem haline gelmiştir.

Yazan : Erkan ERDEMİR
Bu yazı dergimizin 52. sayisinda (HAZİRAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 8611 kez okunmustur.

  BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE PAYDAŞ ANALİZİNİN ÖNEMİ

Tüm dünyada kamu sektörü özel sektöre yol gösteren, aracılık eden ve dönüştüren bir niteliğe sahip olmasına rağmen 1980’lerde sonra halkın yaşam kalitesi ve beklentilerindeki artış, bilim ve teknolojideki akıl almaz gelişmeler, gelişen teknolojiye bağlı veri tabanları, iletişim kanallarının hızlı ve yoğun çalışması, tüm bu gelişmelerin gerisinde kalmak istemeyen özel sektörün hizmet sunumunda, teknolojide, yönetim ve organizasyon anlayışında artan ve çeşitlenen payı kamu sektörünü özel sektörün gerisinde bırakmıştır.

Yazan : Sedat AZAKLI
Bu yazı dergimizin 52. sayisinda (HAZİRAN 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4000 kez okunmustur.

  2004 GENİŞLEMESİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REKABETİ VE SONUÇLARI

Yabancı kambiyo düzenlemelerinin serbestleşmesi ve sermayenin uluslararası alandaki hareketliliğinin artması 1980’li ve 1990’lı yıllarda ülkelerin ekonomi ve maliye politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Sermayenin uluslararası alanda dolaşım kabiliyetinin artması, dünya genelinde kaynak tahsisini iyileştirerek firmaların ve tüketicilerin daha düşük fiyattan daha çok seçenekle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Sınır ötesi sermaye hareketlerinin artması, ülkelerin yabancı yatırımlar için cazip yatırım ortamı oluşturma çabalarının yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur. Ülkeler, yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek cazip vergi uygulamalarına yönelmişlerdir.

Yazan : Emrah FERHATOĞLU
Bu yazı dergimizin 51. sayisinda (MAYIS 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1875 kez okunmustur.

  HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK BİR MESLEK VEYA SAN’ATIN İCRASI

Bu çalışmamızda, işlenen bazı fiillere TCK’nda ceza yaptırımları öngörülmesine rağmen, bazı kimseler tarafından işlenmesi halinde soruşturma veya kovuşturma yapılmasını önleyen, sorumluluk konusu oluşturmayan hukuka uygunluk nedenleri arasında kabul edilmiş bir meslek veya san’atın icrası genel hatlarıyla incelenmeye çalışılmıştır.

Gerçekte, bir fiil herhangi bir ceza normunu ihlal ederse bir yaptırımla karşılaşır. Ancak bazı hallerde işlenen fiil bir ceza normunu ihlal etmekle birlikte yine hukukun izin verdiği sınırlar içerisinde işlenmesi halinde suç olarak vasıflandırılmamakta ve fail hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılamamaktadır.

Yazan : Yusuf YAŞAR
Bu yazı dergimizin 51. sayisinda (MAYIS 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4658 kez okunmustur.

  ABD Yerel Yönetimlerinde Performans Ölçüm Çalışmaları

Performans kavramı ve anlayışı, özel sektör işletmelerinde ortaya çıkmış ve bu konuda yapılan çalışmalarla elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde kamu kesiminde de performans anlayışı ve uygulamaları ilgi görmüştür.
Performans ölçümünün herkes tarafından kabul görmüş bir tanımı yoktur. Terminoloji, performans ölçüm çabalarını tanımlamada kullanılan etkinlik, verimlilik, üretkenlik, iş ölçümü, maliyet etkinlik, maliyet fayda analizi ve program değerlendirmesi gibi terimler yüzünden kafa karıştırıcıdır.

Yazan : Semih BİLGE
Bu yazı dergimizin 51. sayisinda (MAYIS 2006) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3673 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı