Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNE ETKİLERİ

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu teknolojiler geniş miktardaki bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve aktarılması olanaklarını geliştirmektedir. Finansal piyasaların ekonomideki en bilgi yoğun piyasalar olduğu göz önüne alındığında, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden derin bir biçimde etkilendiği sonucuna varılabilir. Bu süreci analiz etmek için en iyi metot teknolojik ilerlemelerin finansal piyasaların yapısını belirleyen işlem maliyetleri (transaction cost) ve asimetrik bilgi (asymmetric İnformation) olguları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. İlk olarak, yeni teknolojilerin finansal bilgilerin elektronik kanallar ile aktarımını mümkün kılan araç ve yöntemlerin geliştirilmesine imkan tanıyarak işlem maliyetlerini düşürdüğü gözlemlenmektedir. Böylece finansal piyasaların alan ve hacimlerini genişlettikleri tespit edilmektedir. Diğer yandan, kredi derecelendirme ve diğer veri analiz tekniklerinin artan oranda kullanılması ile birlikte piyasadaki güvenilir bilgi miktarı sistematik olarak artmaktadır. Bilişim teknolojilerini ağırlıklı olarak kullanan kredi derecelendirme kuruluşları eskisine göre çok daha geniş miktardaki bilgiyi fon sağlayıcılara sunmaktadır. Bu süreç piyasalardaki asimetrik bilgi olgusunu hafifleterek, ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarından kaynaklanabilecek muhtemel sorunları azaltmaktadır. Sonuç olarak, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin finansal sistemin etkin işleyişinde önemli bir dinamik olduğu belirlenebilmektedir.

Yazan : Özcan KARAHAN
Bu yazı dergimizin 46. sayisinda (ARALIK 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1878 kez okunmustur.

  VoIP (Internet Üzerinden Telefon) -- Regülatif Açıdan Türkiye’deki Hukuki Durumun Diğer Ülkelerle Değerlendirilmesi -

Internet Telephony veya IP-Telephony olarak da bilinen üst kavramların altında yer alan VoIP (Voice over Internet Protocol), Internet Protokolü (IP) üzerinden ses iletimini tanımlayan bir kavramdır. Normal sabit telefonlarda yalnızca bir görüşmenin yapılabildiği hatlar üzerinden ses dataları daimi data akışı şeklinde ve önemsenmeyecek çaptaki bir gecikme ile gerçekleşmektedir. Buna karşın VoIP tekniğinde data ağlarında ilk önce ses sinyalleri büyük data paketleri halinde komprime edilip kodlanmakta, ardından küçük data paketlerine parçalanmakta ve bunlar alıcı tarafında tekrar bir araya getirilmekte ve kodları çözülmektedir.

Yazan : Savaş BOZBEL
Bu yazı dergimizin 45. sayisinda (KASIM 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 4416 kez okunmustur.

  FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TEKNİK ÖNLEMLERLE KORUNMASI VE TEKNİK ÖNLEMLERİN İHLAL EDİLMESİNE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Fikri hukukun amacı; insanlığın ortak varlık ve değerleri arasında sayılan fikir ve sanat eserlerini korumaktır. Fikri haklar, fikri ürün meydana getirilmesi karşılığında hukuk düzenince eser sahibine bazı haklar vermektedir. Aynı zamanda, eseri meydana getiren kişiye inhisari yetkiler vererek, eser sahibi lehine kimsenin müdahale edemeyeceği bir “hakimiyet alanı” oluşturmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla, fikri hakların internet aracılığıyla veya daha farklı yollarla ihlali artık daha kolay hale gelmiştir. Eser sahipleri de bu ihlallerin artmasıyla daha çok korunmaya muhtaç hale gelmiştir. Geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan teknik önlemler fikri hakların korunmasına yardımcı olabilecek nitelikte olmakla beraber yeni önlemlerin de geliştirilmesi gerekmektedir. Hızla gelişen teknoloji eser sahiplerini koruyabilecek yeni, hızlı ve güvenilir önlemlerin de bulunmasını ve uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Teknik önlemlerle beraber, hukuki koruma yöntemlerinin de geliştirilmesi ve teknik önlemlerin uygulama imkanlarını arttırılması gerekmektedir.

Yazan : Selin SERT
Bu yazı dergimizin 45. sayisinda (KASIM 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1802 kez okunmustur.

  DEFTER, KAYIT VE BELGELER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN VERGİ DENETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan vergi, kamu giderlerini karşılamak için herkesin malî gücüne göre vermekle yükümlü olduğu ekonomik değerlerdir. Bir ülkede vergiye tabi kazanç ve iratların tam olarak vergilendirilebilmesi için, mükelleflerin yeterli bir vergi bilincine sahip olmaları ve aynı zamanda da o ülkedeki vergi sisteminin de vergilendirmeye uygun olması gereklidir. Bu unsurların var olması durumunda vergiye tabi kazanç ve iratların tam olarak vergilendirilebilmesi mümkün olabilecektir.
İdeal bir vergileme sisteminin en önemli koşulu, sağlıklı bir belge düzenine sahip olmasıdır. Belge düzeninin sağlıklı olması ise, defter ve belgelerin ve aynı zamanda beyanların sağlıklı olmasını gerektirmektedir. Belge düzeni, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve kanıtlanmasını sağlayan vergi denetiminin en önemli aracıdır. Vergi denetimi, çoğunlukla defter ve belgeler üzerinden yapıldığı için, yapılan denetimlerde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada defter, kayıt ve belgeler çerçevesinde yapılan vergi denetimlerinde karşılaşılan sorunlar incelenecektir

Yazan : Erhan GÜMÜŞ
Bu yazı dergimizin 45. sayisinda (KASIM 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5885 kez okunmustur.

  AMASYA BAYEZİD, ÇORUM HASAN PAŞA VE İSKİLİP HALK KÜTÜPHANELERİ’NDE BULUNAN EBUSSUUD EFENDİYE AİT ESERLER

Ebussuud Efendi Osmanlı tarihinin en dikkat çekici dönemi olan Kanunî zamanında kazaskerlik ve şeyhülislamlık yapmıştır. Otuz yıllık şeyhülislamlık görevinin yirmi iki yılı Kanunî, son sekiz yılı ise II. Selim döneminde geçmiştir. Ebussuud Efendi zirve döneminde kazaskerlik ve şeyhülislamlık yaptığı için yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacının dikkatini çekmiştir. Bu sebeple XVI. yüzyılın tarihî, ekonomik, siyasî, sosyal, dinî durumunu ele alanlar ister istemez Ebussuud Efendi’den bahseder. Ne var ki onun tefsir ve fıkıhtaki yeri üzerinde doktora seviyesinde yapılan çalışma sayısı henüz birkaç taneyi geçmemektedir.

Yazan : Abdullah DEMİR
Bu yazı dergimizin 45. sayisinda (KASIM 2005) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 3125 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı