Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik belge üretimi yapılmaktadır. Elektronik belge üretim miktarının hızlı biçimde artmasıyla birlikte bu belgelerin kuramsal altyapısı olan bazı belge düzenleme yaklaşımları ile kontrol altına alınması zorunluluk haline gelmiştir. Aynı zamanda elektronik belgeler uluslar arası geçerliliğe sahip bazı standartlara uygun olarak yönetilmelidir. Bu çalışmada bilgi yönetimi, doküman yönetimi ve belge yönetimi yaklaşımları değerlendirildikten sonra, Türkiye’de elektronik tabanlı bilgi ve belge düzenleme ve işleme konularında sürdürülen projeler hakkında bilgiler verilmektedir. Çalışma, bilgi ve belge sistemi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ve önerilerle son bulmaktadır.

Yazan : Hüseyin ODABAŞ
Bu yazı dergimizin 79. sayisinda (EYLÜL 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1886 kez okunmustur.

  İSLAM HUKUKUNDA RECM CEZASI

Recm, birine taş atma, taşa tutma, taşla öldürme, sövme, lânet etme, kovma, birinin namusuna iftira etme, kötü zanda bulunma anlamlarına gelen bir kelimedir . Aynı kökten "racîm"; recm olunan, taşlanan, kovulan ve lânetlenen anlamındadır. Kur`an-ı Kerim`de bir konu hakkında bilmeden konuşmak ve şeytanları taşlamak anlamında kullanılmıştır. Terim olarak recm, zina eden muhsan kadın veya erkeği taşlayarak öldürmek demektir.
Zina edenlere recm veya başka şekilde ölüm cezası verilmesi İslam’a has bir uygulama değildir. Gerek dinî gerekse beşerî hukuk sistemlerinde zina eden kimselere genellikle sürgünden ölüme kadar ağır cezalar verildiği bilinmektedir. Mesela Hammurabi Yasasına göre zina edenler suda boğularak öldürülürlerdi. Eski Yunanda da evli kadınla zina eden erkek öldürülürdü . Diğer taraftan Tevrat’ta, zina eden evli kimselere recm cezası verileceği hüküm altına alınmıştır . İncil’de ise, Hz. İsa’ya zina etmiş bir kadının recmedilmek üzere getirildiğinden söz edilmektedir.

Yazan : Osman KAŞIKÇI
Bu yazı dergimizin 79. sayisinda (EYLÜL 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 70881 kez okunmustur.

  Anayasa yapım yolları

Bu çalışmanın konusu yeni anayasaların nasıl yapıldığı ve anayasa yapım tekniğidir. Şaşırtıcı bir biçimde, pozitif ve açıklayıcı bir bakış açısıyla anayasa yapım sürecini ele alan bir literatür şekillenmemiştir. Bununla birlikte, benim de ağırlıkla yararlanacağım çok sayıda belirli anayasa yapımları üzerine çalışmalar vardır. Olağan yasama süreci üzerine çok sayıda karşılaştırmalı ve teorik literatür bulunmaktadır. Karşılaştırmalı anayasa hukuku üzerine de zengin bir literatür bulunmaktadır. İdeal anayasa tasarımının normatif sorunları -başkanlık sistemlerine karşı parlamenter sistemler, tek meclisliğe karşı iki meclislilik ve benzeri- üzerine de büyük oranda yazılmıştır. Fakat bildiğim kadarıyla, anayasa yapım sürecini bütün genelliği ile pozitif analizin farklı konusu olarak irdeleyen bir kitap, hatta bir makale bile yoktur. Burada, bu boşluğu doldurma yönünde bir kaç adım atacağım.

Yazan : Mehmet Tevfik GÜLSOY-Engin SAYGIN
Bu yazı dergimizin 79. sayisinda (EYLÜL 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 5642 kez okunmustur.

  İSLAM HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANININ BELİRLENMESİ

Bir devletin şeklini belirleyen en önemli unsur devlet başkanlığına geliş şeklidir. İslam hukukunda insanların bir devlet kurmaları zaruri görülmekle birlikte bu devletin şeklinin ne olduğu veya olması gerektiği açık olarak ortaya konmuş değildir. Gerçekten Kitap ve Sünnette devlet başkanı ile ilgili genel prensipler dışında bir hüküm bulunmadığı bilinmektedir. Bu durumda ilahi iradenin devlet başkanlığına nasıl gelineceğini zamana ve zemine terk etmiş olduğu söylenebilir. İslam hukukçuları, özellikle raşit halifelerin uygulamalarını esas alarak bu hususta belirli prensipler ortaya koymaya çalışmışlardır. Gerçekten Hz. Peygamberden sonra devlet başkanı olan raşit halifelerin sahabe olmaları ve sahabe döneminde görev yapmaları onların davranışlarının İslam hukuku açısından delil olarak kabul edilmesine neden olmuştur . Buna bağlı olarak da o devirdeki hukukçuların hiçbirisinin bu usullere itiraz etmemesi raşit halifeler devri uygulamalarının icma ile de kabul edildiğini göstermektedir . Bununla birlikte mezhepler arasında ve mezhepler içerisinde ayrıntılarda farklı fikirler ileri sürülmüştür.

Yazan : Osman KAŞIKÇI
Bu yazı dergimizin 78. sayisinda (AĞUSTOS 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 10588 kez okunmustur.

  BUNKER KONVANSİYONU İLE İLGİLİ SİGORTA PROBLEMLERİ

Bunker, gemilerde yakıt olarak taşınan petrole verilen addır. Bunker Konvansiyonu , bu petrolün denize dökülmesinin verdiği zarardan hukuki sorumluluğu düzenlemekte ve bu sorumluluk için zorunlu sigorta öngörmektedir. 19-23 Mart 2001 tarihlerinde IMO merkezinde toplanan diplomatik konferansta son halini alarak kabul edilmiş, birkaç yıl imzaya açık kaldıktan sonra, konvansiyonun 21 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği artık kesinleşmiştir . Konvansiyona halen dünya tonajının %21,52’sini oluşturan 20 devlet taraftır . Türkiye henüz bunlar arasında değildir. Bunker Konvansiyonu ile çok yakın ilgisi olan LLMC 76’ya ise, Türkiye taraftır . Bunker Konvansiyonu yakın tarihli iki sistematik incelemeye konu olmuştur . Biz bu çalışmamızda yalnızca konvansiyondan çıkabilecek bazı sigorta problemlerine odaklanacağız. Ancak bunlara geçmeden önce, konvansiyon ile öngörülen sistem hakkında kısa bir bilgi vereceğiz.

Yazan : Serdar Acar
Bu yazı dergimizin 76. sayisinda (HAZİRAN 2008) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2764 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı