Guncelleme : 31.01.2017 20:16:01
 
 
 
 
Ana Sayfa Dergi Hakkında Yayın İlkeleri iletişim
 
 
Arama
Aramak için:
Site icinde Ara
Internette Ara


Site Icerigi
Makale
Çeviri
Belge
Karar Çevirisi
Kitap İncelemesi
Uluslararasi Sözlesmeler
Mahkeme Kararı
Kanun Tasarısı
Anayasa Mahkemesine İptal Başvurusu
Mevzuat
Yönetmelik Taslağı
Yönetmelik Değişikliği
E-Kitap

E-Akademi de"Makale" kategorisinde
55 sayfada Toplam 272 yazi bulundu.

Makaleler / Articles / Aufsätze / Articles
  TİCARET ORTAKLIKLARI İLE BU NİTELİKTE OLMAYAN İŞLETMELİRİN BİRLEŞMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ

Çalışma yaşamında işçilerin iş güvencesini riske sokan işlemlerden biri de ticaret ortaklıkları ve bu nitelikte olmayan işyerlerinin birleşmesi ve tür değiştirmesidir. Bu nedenle işçilerin iş güvencelerini hukuki olarak sağlamak amacıyla birleşme ve tür değiştirme kavramlarının hukuki niteliği ve sonuçlarının ortaya konulması gerekmektedir.Bu amaçla birleşme ve tür değiştirmenin iş sözleşmesinin işveren tarafında meydana getirdiği değişiklik ve bunun iş sözleşmesine etkileri üzerinde durulacaktır.

Yazan : Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Bu yazı dergimizin 34. sayisinda (ARALIK 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1690 kez okunmustur.

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Şekli

Borçlar Kanunu’nda, kural olarak, bir sözleşmeyi meydana getiren irade açıklamalarının belirli bir şekle uyma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile borç doğuran sözleşmelerde, “şekil serbestisi” ilkesi hakimdir .
Şekil serbestisi ilkesi, tarafların yapmak istedikleri sözleşmenin geçerliliği için kanunda belirli bir şeklin aranmadığını, irade açıklamalarının sözlü, yazılı veya resmi şekil türlerinden herhangi birisi ile yapılabileceğini ifade etmektedir . Buna karşılık, BK.’nun 11. m.sinin I. f.sından da açıkça anlaşıldığı üzere, şekil serbestisinin istisnaları bulunmaktadır. Şekil şartı denilen bu hallerde, sözleşmenin geçerli olabilmesi, hüküm ve sonuçlarını meydana getirebilmesi için mutlaka kanun veya taraflarca öngörülen şekil içinde yapılmış olması zorunludur. Aksi halde, yani şekle bağlı bir irade açıklaması şekle bağlı olmadan yapılırsa, kural olarak, hukuki bağlayıcılığa da sahip olamayacaktır .

Yazan : Alpaslan AKARTEPE
Bu yazı dergimizin 34. sayisinda (ARALIK 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 23522 kez okunmustur.

  ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİNE KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR VE SALDIRILARIN YOLAÇTIĞI GELİŞMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

7 Ağustos 1998 tarihinde Kenya’nın Nairobi ve Tanzanya’nın Darüsselam şehirlerinde bulunan Amerikan Büyükelçiliklerine karşı düzenlenen terörist saldırılarda çoğunluğu Tanzanya ve Kenyalılardan oluşan toplam iki yüz yirmi dört kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık beş bin kişi de yaralanmıştır. Toplam on iki Amerikan vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 12 Ağustos 1998 tarihinde Afganistan’da bulunan ve El Kaide Örgütü tarafından kullanıldığını iddia ettiği terör üsleri ile söz konusu örgütün lideri Usame Bin Ladin’le bağlantısı olduğu ve kimyasal silah üretildiğini iddia ettiği Sudan’daki Şifa İlaç Fabrikasını hedef almıştır. Saldırı Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki Amerikan savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri gerçekleştirilmiştir. Taliban yönetimi Afganistan’daki saldırılarda sivil yerleşim birimlerinin hedef alındığını ileri sürerek otuz bir kişinin öldüğü ve otuz kişinin yaralandığını , Sudanlı yetkililer ise bir kişinin öldüğü ve dokuz kişinin de yaralandığını açıklamıştır.

Yazan : Ahmet Hamdi TOPAL
Bu yazı dergimizin 33. sayisinda (KASIM 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1207 kez okunmustur.

  ALMAN HUKUKUNDA ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULUNUN İŞLETMEYLE İLGİLİ ALDIĞI KARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUĞU VE YENİ HAZIRLANAN KANUN TASARISIYLA PAYLI ORTAKLIKLAR KANUNU’NDA BU KONUDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Geçen dönemler içerisinde Alman hukukunda yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu, yargı kararları ve yasama çalışmalarıyla fark edilir bir şekilde artmıştır. Yönetim kurulunun sorumluluğu en son Şubat 2004’te hükümet tarafından hazırlanan “İşletmelerde Bütünlüğün Sağlanması ve İptal Davası Hakkının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı”nda yeniden ele alınmış ve eğilim yine aynı bu yönde olmuştur. Zira Tasarı POK § 147a’ya göre, belli miktarda paya sahip olan azınlık pay sahipleri kendi adlarına yönetim kuruluna karşı artık sorumluluk davası açabileceklerdir. Ancak buna karşılık Alman hükümeti aynı Tasarı’yla bir yandan da Amerikan Business Judgment Rule’dan esinlenerek yönetim kurulunun işletmeyle ilgili aldığı kararlardan dolayı sorumluluğuna sınırlama getirmek istemektedir. Aşağıdaki çalışma Tasarı’nın yönetim kurulunun sorumluluğunu sınırlandırmayı düzenleyen bu yönünü (Tasarı POK § 93 I) konu edinmektedir.

Yazan : Fatih BİLGİLİ
Bu yazı dergimizin 33. sayisinda (KASIM 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 1358 kez okunmustur.

  KAMUSAL İÇ BORÇLANMALARDA FAİZ ORANLARI ANALİTİĞİ ve YATIRIM BORÇLANMA LİMİTLERİ İLİŞKİSİ

Bu çalışmada, ekonominin tüm sektörlerinde bulunabilecek borçlanılabilir fonların arzıyla ilişkili kamusal iç borçlanmalardaki faiz oranlarının yapısını incelemeye çalıştık. Diğer bir deyişle, kamusal talebin unsurları ile borçlanılabilir fonların arzının faiz oranları üzerindeki ortaya çıkan etkilerini gördük. Hiç şüphe yok ki, tasarruflar, borçlanılabilir fonların ana kaynağıdır ve tasarruf oranlarındaki bir düşme, mevcut faiz oranları dengesinde bir artış yaratmaktadır. Bu yüzden faiz oranlarının yapısı, hedef kamusal yatırımlar, para arzındaki istenilen artışlar ve para talebindeki faiz oranları üzerinde doğrudan-pozitif bir etkiye sahip bir oransal artıştan doğrudan etkilenmektedir. Diğer taraftan kamusal borçlanmalarda borçlanılabilir fonların talebinde bir artış, aynı zamanda cari hesap açıklarının finanse edilmesiyle de kamu kurumlarına bir katkı sağlamaktadır.

Yazan : Niyazi ÖZKER
Bu yazı dergimizin 32. sayisinda (EKİM 2004) yayinlanmis olup.
Simdiye kadar 2287 kez okunmustur.


Bulunan Sayfa(lar) : 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/
Site Menu

 
Bu site INTERNETsahibi Int. Hiz. Tarafindan Host Edilmektedir.
Ttec Plus Cep Telefonu Aksesuarı